Fizyka klasa 7 - plan dydaktyczny - 64 godziny


temat (realizacja podstawy programowej)
Pierwsze spotkanie z fizyką
1
Czym zajmuje się fizyka?PSO
2
Wielkości fizyczne, jednostki i pomiary (II.3, I.7)
3
Jak przeprowadzać doświadczenia (I.2-I.6, I.9)
4
Rodzaje oddziaływań i ich wzajemność (I)
5
Siła i jej cechy (II.10, II.18c)
6
Siła wypadkowa i równoważąca (II.12)
7
Podsumowanie wiadomości o oddziaływaniach (II)
8
Sprawdzian wiadomości (II)
Właściwości i budowa materii
9
Atomy i cząsteczki (V)
10
Oddziaływania międzycząsteczkowe (V.8)
11
Badanie napięcia powierzchniowego (V.9a)
12
Stany skupienia. Właściwości ciał stałych, cieczy i gazów (V.1)
13
Masa a siła ciężkości (I.8)
14
Gęstość (V.1, V.2)
15
Wyznaczanie gęstości (V.9.d, V.2)
16
Podsumowanie wiadomości o właściwościach i budowie materii (V)
17
Sprawdzian wiadomości o właściwościach i budowie materii (V)
Hydrostatyka i aerostatyka
18
Siła nacisku na podłoże. Parcie i ciśnienie (V.3, V.4)
19
Ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie atmosferyczne (V.9a, V.9b, V.6, I.1)
20
Prawo Pascala
21
Prawo Archimedesa (V.7, V.9c)
22
Siła wyporu (V.7)
23
Prawo Archimedesa a pływanie ciał (V.9.c)
24
Podsumowanie wiadomości o hydrostatyce i aerostatyce (V)
25
Sprawdzian wiadomości o hydrostatyce i aerostatyce (V)
Kinematyka
26
Ruch i jego względność (II.1, II.3)
27
Tor ruchu i droga (II.2)
28
Ruch jednostajny prostoliniowy (II.5, II.6)
29
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym (II.4)
30
Ruch prostoliniowy zmienny (II.8)
31
Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego (II.18b)
32
Analiza wykresów ruchów prostoliniowych: jednostajnego i jednostajnie zmiennego (I.1)
33
Podsumowanie wiadomości z kinematyki (II)
34
Sprawdzian wiadomości z kinematyki (II)
Dynamika
35
Pierwsza zasada dynamiki Newtona – bezwładność (II.11, II.12)
36
Druga zasada dynamiki Newtona (II.15)
37
Swobodne spadanie ciał (II.16, II.17)
38
Trzecia zasada dynamiki Newtona. Zjawisko odrzutu (II.13)
39
Opory ruchu (II.11)
40
Podsumowanie wiadomości z dynamiki (II.18a)
41
Sprawdzian wiadomości z dynamiki (II)
Praca, moc, energia
42
Energia i praca (III.1)
43
Moc i jej jednostki (III.2)
44
Energia potencjalna grawitacji i potencjalna sprężystości (III.3)
45
Energia kinetyczna (III.4)
46
Zasada zachowania energii mechanicznej (III.5)
47
Podsumowanie wiadomości o pracy, mocy, energii (III)
48
Sprawdzian wiadomości o pracy, mocy, energii (III)
Zjawiska termiczne
49
Energia wewnętrzna i temperatura (IV.1, IV.2, IV.5)
50
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku wykonanej pracy i przepływu ciepła (IV.3)
51
Zmiana energii wewnętrznej w wyniku wykonanej pracy i przepływu ciepła – I zasada termodynamiki (IV.4)
52
Sposoby przepływu ciepła (IV.7, IV.8)
53
Ciepło właściwe (IV.6, IV.10.c)
54
Zmiany stanów skupienia ciał (IV.10a)
55
Topnienie i krzepnięcie (IV.9, IV.10.a)
56
Parowanie i skraplanie (IV.10.a)
57
Podsumowanie wiadomości z termodynamiki (IV)
58
Sprawdzian wiadomości z termodynamiki (IV)
59-64
Laboratorium i lekcje utrwalające