Klasa 3 - informatyka

rok szkolny 2019/2020

lp. temat:
karta pracy
1
Bezpieczna praca z komputerem
karta pracy
2
Organizujemy pliki i foldery na nośniku pendrive
karta pracy
3
Ćwiczymy zapisywanie plików w różnych folderach
karta pracy
4
Otwieramy zapisane pliki, modyfikujemy je i zapisujemy zmiany
karta pracy
5
Rysujemy termometry
karta pracy
6
Rysujemy zegary
karta pracy
7
Kartka z kalendarza
karta pracy
8
Narzędzia formatowania tekstu w programie Word
karta pracy
9
Kiedy używamy twardej spacji?
karta pracy
10
Jak wyrównać tekst w edytorze tekstu?
karta pracy
11
Praca straży pożarnej - piszemy tekst w Word
karta pracy
12
Kolorowy alfabet w Word
karta pracy
13
Uzupełniamy tekst własnymi rysunkami
karta pracy
14
Wycieczka do Australii - kopiujemy zdjęcia z Internetu do Word
karta pracy
15
Edycja zdjęć w Word
karta pracy
16
Tworzymy dyplom w Word
karta pracy
17
Wstawiamy diagramy w programie Word
karta pracy
18
Piszemy dyktando
karta pracy
19
Tabliczka mnożenia w tabeli programu Word karta pracy
20
Tworzymy krzyżówkę w Word karta pracy
21
Moje ulubione książki - dokument Word karta pracy
22
Photostory - tworzymy film o naszej klasie
karta pracy
23
Programowanie obrazkowe PixBlocks
24
Układamy w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia - PixBlocks
25
Tworzymy instrukcje składające się na codzienne czynności - PixBlocks
26
Tworzymy polecenia dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu  - PixBlocks
27
Rozwiązujemy zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów - PixBlocks
28
Programujemy wizualnie: tworzymy proste historyjki według pomysłów własnych - PixBlocks
29
Tworzymy sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera
30
Gry edukacyjne dostępne na urządzeniach przenośnych - rozwijanie zainteresowań
Godzina kodowania http://code.org
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zadania dodatkowe:

D1
Zalety poczty e-mail. Założenie konta e-mail
karta pracy
D2
Wysyłanie listów e-mail
karta pracy
D3
Nauka programowania PixBlocks
kurs 2
"Komputer w praktyce" - program nauczania informatyki w szkole podstawowej - Renata KwiatkowskaPodstawa programowa 2017
       

Edukacja informatyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym

 

1.     Osiągnięcia w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów. Uczeń:

1)     układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;

2)     tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu; 

3)     rozwiązuje zadania, zagadki i łamigłówki prowadzące do odkrywania algorytmów.

2.     Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1)     programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych  i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia,  a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;

2)     tworzy proste rysunki, dokumenty tekstowe, łącząc tekst z grafiką, np. zaproszenia, dyplomy, ulotki, ogłoszenia; powiększa, zmniejsza, kopiuje, wkleja  i usuwa elementy graficzne i tekstowe – doskonali przy tym umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów;   3) zapisuje efekty swojej pracy we wskazanym miejscu. 

3.     Osiągnięcia w zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi. Uczeń: 

1)     posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;

2)     kojarzy działanie komputera  lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;

3)     korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych.

4.     Osiągnięcia w zakresie rozwijania kompetencji społecznych. Uczeń:

1)     współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;

2)     wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się.

5.     Osiągnięcia w zakresie przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa. Uczeń: 

1)     posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

2)     rozróżnia pożądane i niepożądane zachowania innych osób (również uczniów) korzystających z technologii, zwłaszcza w sieci internet;

3)     przestrzega zasad dotyczących korzystania z efektów pracy innych osób  i związanych z bezpieczeństwem w internecie.

6.  Przygotowując uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów, w tym programowania, nauczyciel wykorzystuje treści wszystkich edukacji.

Ocenianie:
I półrocze:
  - przestrzega bezpieczeństwa i ustaleń
  - tworzy kompozycje graficzne i teksty
  - zapisuje pliki

II półrocze:
  - tworzy kompozycje graficzne i teksty
  - analizuje problemy, programuje
  - aktywnie uczestniczy w zajęciach